Friday, October 26, 2007

meungpeung acan telat pisan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Wadya balad jeung dulur sadayana, kitu oge tatamu,

Dina kasempatan ieu, sim kuring di waktos ayeuna keur ngadepongan blog,

Kukituna mugi sim kuring sareng kulawargi nyuhunkeun hapunten anu kasuhun, neda
jembar pangampura, bilih kantos kasiku ku catur, katajong ku omong, tisoledat ku letah, bahe ku carek, kasindir ku posting,

Ulah janten tunggul sirungan, catang supaan, gantar kakaitan, Sim kuring sakaluarga
tamada pangampura tina sabudaya ning kalepatan ka sadayana

Mudah-mudahan urang masih ditangtayungan yuswa kangge tiasa tepang nyambung
keun silaturohim diantara urang sadaya, sareng tiasa patepang deui jeung sasih saum taun payun


TAQOBALLOHI MINA WAMINKUM SYIAMANA WASYIAMAKUM,

Amien...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Heru & Yuli

Labels: ,

5 Comments:

Blogger M Fahmi Aulia said...

sama2, Bet...maaf lahir batin :)

12:45 PM  
Blogger gi said...

Sami2 kang.. kumaha yeuh lebaran?? mudik??

1:22 PM  
Anonymous Gold_Hunter said...

Busyet, meni lekoh babasana.
sami2 hampura tina sagala kalepatan bet.

Juralit, gejlig ....:ngacir:

1:43 AM  
Blogger Armand Tjogong said...

Kumaha? thanks yah udah mampir di blog saya.

12:42 PM  
Anonymous liezmaya said...

keun w lah teu acan wanoh ge...wilujeung boboran shiam, hapunteun sabudaya kalepatan hehe

salam pangwanoh kang :)

4:41 PM  

Post a Comment

<< Home